Sołectwo Leżenice

Przyjazne mieszkańcom

LEŻENICE

WIKIPEDIA:

Leżenice (Dawniej Lężenice, w 1418 Loszenicze) – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie kozienickim, w gminie Głowaczów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego.

Czytaj więcej...

Dnia 22 marca 2015 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia rozwoju wsi Leżenice o nazwie "STOWARZYSZENIE GRODZISKO LEŻEŃSKIE"


Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Grodzisko Leżeńskie" zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. Wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Leżenice, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego. Promowanie Leżenic, gminy Głowaczów oraz terenów rzeki Radomki i jego mieszkańców. Wspieranie rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego. Organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej. Ochroną dziedzictwa kulturowego. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

Podczas Walnego Zgromadzenia powołano:
1. 5-cio osobowy Zarząd
2. 3-osobową Komisję Rewizyjną

Przedstawiono opracowany wcześniej STATUT wprowadzono poprawki po zatwierdzeniu w/w STATUTU przez Radcę Prawnego Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w Sądzie Rejestracyjnym tym samym Stowarzyszenie uzyska wpis do KRS.

stat4u